Biz Kimiz

Tanrı’nın diri ve değiştirilemez sözü olduğuna iman ettiğimiz Kutsal Kitap’ı inancımız için biricik kaynak kabul eden Çankaya Esenlik Kilisesi olarak biz; Yaratıcımız’a tapınmayı, araştıran ve merak eden herkese İsa Mesih’in sonsuz kurtuluş müjdesini açıklamayı, O’na iman edenleri Ruh’ta donatmayı ve paydaşlıkta bulunmayı amaçlayan bir topluluğuz. İlahiler söyler, vaaz dinler, paylaşımda bulunur, dualar eder ve birbirimizi inançta teşvik eden sohbetler ederiz. İnancımız ve vatandaşlığımız gereği Kutsal Kitap ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na tabiyiz ve bu iki otoriteyi bağlayıcı kabul ederiz. Tunalı Hilmi Caddesi’nde yer alan kilisemize Ankara’nın çeşitli yerlerinden gelen katılımcılarımız var. Türkiye’de yaşayan yerli ve yabancı her Mesih inanlısının kilisemize katılmak istemesinden memnuniyet duyar, inancımızı öğrenmek isteyenlere yardımcı olmayı çok isteriz.